Kvíz válaszok

1. A házasság sikerességének legjobb és legegyszerűbb előrejelzője az, hogy hány évesek a felek, amikor összeházasodnak.

IGAZ
Ideális helyzetben a feleknek függetlennek és érettnek kellene lenniük a házasságkötés előtt. A függetlenség és az érettség általában fokozódik a korral és a megszerzett tapasztalatokkal, ezért igaz, hogy a házasság sikerének legjobb előrejelzője a felek életkora. Az Egyesült Királyságban például 2000-re a vőlegények átlagéletkora 34,8 évre, a menyasszonyoké pedig 32,1 évre emelkedett.

2. A boldog házassághoz mindössze szerelemre van szükség.

HAMIS
Sajnos a szerelem önmagában kevés a boldog házassághoz. Majdnem valamennyi házasságot kötött pár azt mondja, hogy szerelmes volt. A házasságkötések több mint egyharmada mégis válással végződik – gyakran már az első néhány évben.

3. A válás valószínűsége előre jelezhető annak alapján, hogy milyen volt a kapcsolat minősége a házasságkötést megelőzően (például az együtt járás időszakában).

IGAZ
Valaki egyszer azt mondta: „Semmi a világon nem tehetné boldogabbá az emberi létet, mint a szilárd házasságok számának növekedése.”
Egy sor komoly kutatás azt mutatja, hogy az együtt járás időszaka kiváló előrejelzője házasság minőségének. Az együtt járás idején szilárdan megalapozott párkapcsolat kiváló alapot biztosít az erős és sikeres házassághoz.

4. A párok többsége jobban felkészül az esküvőjére, mint a házasságára.

IGAZ
Házasságot kötni és házasnak maradni két nagyon különböző dolog.
A párok többsége több időt, pénzt és figyelmet szentel a házasságkötési aktus előkészítésére, mint a házasságra való felkészülésre. Pedig a házasságkötés egyetlen napig tart, a házasságot viszont egész életre szólónak tervezzük. A jegyesek gyakran több energiát fordítanak az esküvői torta kiválasztására, mint arra, hogy alapvető ismereteket szerezzenek a házasság dinamikájáról és fejlesszék partneri képességeiket. Pedig a torta néhány perc alatt eltűnik az éhes násznép gyomrában, a házasságot viszont egész életre szólónak tervezzük.

5. A házasság eleinte kiábrándító és frusztráló lehet.

IGAZ
A házasság sokkal nehezebb dolog, mint azt a legtöbb ember gondolja. Ez még azoknál a pároknál is igaz, akik alaposan felkészültek és jól érzik magukat kapcsolatukban. A friss házas periódus (nagyjából az első két év) olyan átmeneti időszak, mely korántsem felhőtlen és stresszmentes.

6. A házasságkötés jó módja annak, hogy függetlenedjünk a származási családunktól.

HAMIS
A fiatal felnőttekben erős az igény arra, hogy saját maguk boldoguljanak. Függetlenné válni azonban olyan dolog, amit mindenki csak saját maga tehet. Nem bízhatjuk a partnerünkre, hogy tegye meg helyettünk vagy segítsen nekünk benne.

7. A házasságkötés előtti együttélés (élettársi viszony) segít abban, hogy a pár elégedettebb legyen a házassággal.

HAMIS
Bár sok elmélet létezik arra vonatkozóan, hogy az együttélés jó „gyakorlás” lehet a későbbi házassághoz, de a bizonyítékok más irányba mutatnak. A válási arány szignifikánsan magasabb azoknál a pároknál, akik korábban együtt éltek.

8. A családon és párkapcsolaton belüli problémák hátterében leggyakrabban pénzügyi kérdések állnak.

IGAZ
Egy kutatás eredményei szerint a vizsgált házaspárok 37%-a meg volt róla győződve, hogy házasságukban az első számú probléma a pénz.

9. A kapcsolatra való alkalmasság és a jó kapcsolati képesség természetesen jön, nem tanulható.

HAMIS
Az egészséges párkapcsolat kiépítéséhez szükséges képességek mindegyike tanulható képesség. A párkapcsolatról, családról és házasságról való általános tudás növelése segít jobb döntéseket hozni és minőségi kapcsolatokat építeni. A házasság előtti felkészítés nagyszerű lehetőség a párkapcsolati képességek fejlesztésére, és ezáltal abban is segít, hogy a házasság jól induljon.

10. A legtöbb elvált ember nem házasodik újra.

HAMIS
Az elváltak 75%-a újra megházasodik. A második házasságok révén mostohaszülői és mostohagyermeki kapcsolatok jönnek létre, melyek újabb kihívásokat jelentenek a házas felek számára. Következésképpen a második házasságok esetén még fontosabb a házassági felkészítés, mint az első házasságoknál.