Szemléletünk

SZÜLŐSÉG ÉS PÁRKAPCSOLAT

A közvéleményben jelentős áttörést hozott, hogy markánsan különválasztjuk a szülői és a párkapcsolati szereprendszert, s felvállaljuk azt a kemény tézist, hogy a szülői és a párkapcsolati együttműködés térben és időben kizárják egymást. A szülőség önmagában felmorzsolja a párkapcsolatot. A párkapcsolatot folyamatosan gazdagítani kell a család és a szülői együttműködés fenntartása érdekében.

HOKEDLI MODELL

A párkapcsolati együttműködés szerintünk négy dimenzióban írható le: együttműködés a társas lét, a megélhetés, a gondoskodás és az érintés területén.

SZERETŐ

Szemléletünkben szerető a párkapcsolatban megjelenő harmadik – bármelyik dimenzióban bukkanjon is fel. Ha a megélhetés terén hódít, a köznyelv munkamániáról beszél – mi inkább multi-szeretőt vagy kkv-szindrómát emlegetünk. A gondoskodás oldaláról a társ elé tolakodó személy, szervezet vagy eszme többnyire a helper vagy hős-megmentő attitűdökre csimpaszkodik. A társas lét dimenziójába furakodó „csak barátok” könnyen átminősülnek „lelki társnak”, s onnan már alig néhány lépés, amikor hozzájuk fűződik szorosabb érzelmi kapcsolat. Az érintés dimenzióból leggyakrabban a kisbaba szorítja ki saját apukáját, de itt jelenik meg a hagyományos értelemben vett szerető is. A szeretőtől annál nehezebb visszaszerezni a párkapcsolatot, minél több területen szorította ki a „hivatalos” társat.

BIZONYOSSÁG

A hozzánk forduló pároknak a bizonyosságot kínáljuk. Néhány hét alatt, erőforrásaikat feltárva, egyetértésre jutnak abban, hogy a szülői együttműködés fenntartása mellett a párkapcsolatukat gazdagítani vagy lezárni kívánják.

ÁTKERETEZÉS

A párkapcsolati konfliktus lényege, hogy kétségessé válik a másik eredeti jószándéka. Ennek pusztító következményei vannak a múltra nézve is, hiszen a párkapcsolat, sőt a család története átíródik gonosztettek, sunyiságok és egyéb bűnök láncolatává. A terápiánk során azt a narratívát hozzuk elő élmények segítségével, amely az elmúlt időszakra arany pillanatok soraként tekint. Erre lehet alapozni a közös identitást és jövőképet.

HORDA

Hiedelmünk szerint az elmúlt kétmillió évet hordában töltöttük, ebben az időben alakult ki több olyan velünk született magatartásmódunk, amelyek máig szerepet játszanak viselkedésünkben. Ezek felismerése mindenekelőtt a szülő-gyermek viszonyban jelent áttörést, sokkal nagyobb szerepet engedve a kortárs csoportoknak és mindazon személyeknek, akik figyelmet és gondoskodást adnak a gyermeknek.

GYERMEKI ÖRÖMÖK VIRÁGOS KERTJE

A gyermeki örömök virágos kertje az a terület, amelyen azok vannak, akik figyelmet és gondoskodást adnak a gyermeknek. Különösen fontos ez a szemlélet elvált szülők esetében, amikor az új partner a kapcsolati terápia keretében gonosz csábítóból átkereteződik egy olyan értékes személlyé, aki újabb színfolt lehet a gyermeki örömök virágos kertjében.

JELEN LÉT

A gyermekkel együtt kell lenni. A nevelés saját mintáink megtagadása. A gyermekkel való helyes viselkedés levezethető abból, hogy a gyermek a jelenben él. Megfordítva is igaz: aki képes a jelenben élni, az a gyermeki boldogságot éli meg. Terápiás gyakorlatunkban meglehetősen összemosódik a gyermeki én és a tudattalan, a felnőttség és a felettes én.