Gémer lélek

A pont húúú fiúcska bejegyzés sok kérdést vetett fel. 

Némelyik egyszerűen megválaszolható: Azért értelmetlen generációról beszélni, mert a fiúknak tökéletesen más a viszonya az online játékokhoz, mint a lányoknak. A képen látható fiúcska már féléves korában vadászik, cserkel, felhajtja a kacagtató pont húúú emberkét.

Még egyszerűbb a kérdés, mit csináljunk ezzel a kiskölyökkel? Szeressük őket. Fogadjuk el feltétel nélkül, tegyünk különbséget közte és a démonizált képernyő között. Igaz, ezzel elfogadhatatlanná tesszük az ítéletet, amivel a telefonnyomkodást egységesen pokolra küldjük. Megsértjük korunk egységét, a közös meggyőződést, miszerint a képernyő maga az ördög. Ez a hiedelem ma gyakran a szülők közös identitásának legfőbb alapja, egyben a szülőtársak legfőbb konfliktusterepe. Az nem kérdés, hogy a sátánnal van dolgunk, csak abban nincs egyetértés, hogyan űzzük el az ördögöt?

Nézzük, miben tudunk egyetérteni! Az online játszó fiúkat veleszületett viselkedésmód vezérli, a falkában űzött kifullasztásos vadászat. Ez emberségünk egyik legfontosabb formáló tényezője. A falka tagjai együttműködnek a zsákmányállat folyamatos hajszolásában. Homo sapiens lévén kevésbé fulladnak ki, hisz egész testük verítékkel hűtőzik. A közvetlen érintkezést elkerülik a veszélyesen visszatámadó prédával, mert orsócsontjuknak köszönhetően képesek szúrni, hajítani. 

A kifullasztásos vadászat során a falka tagjai félreteszik saját szükségleteiket, olyan hormonális egyensúlyi állapotba kerülnek, ami elviselhetővé teszi a fáradtságot, sőt, a kimerültséget, az evés, ivás, alvás, ürítés hiányát. Számukra megáll az idő, fókuszáltak, vagy ha úgy tetszik, beszűkült tudatállapotban vannak. Merjük kimondani, módosult tudatállapotba kerülnek, mint a maratonfutó, a hegymászó, a bokszoló, ha túljut a holtponton. 

Sok más módon kerülnek fiúk, férfiak hasonló állapotba, csak épp ezeket a tudatmódosult állapotokat hajlamosabbak vagyunk elfogadni, mert konvencializálódtak. Ilyen mindjárt maga a vadászat. Hunort és Magort aligha neveznénk gamernek. Leonidásznak már több ezer éve elnézzük, hogy ignorálta a szent ünnepet, és vakmerően kockáztatta saját és katonái életét. Dugovics Titusz is ritkán kap szemrehányást, amiért irracionálisan viselkedett.

A mögöttes folyamatok hét millió éves program szerint mennek végbe bennünk. A folyamatleírás pontosan illik azokra az ifjakra, akiknek egybefolyik éjjel és nappal, kilépnek az időből, a kötelességek, a szokások és normák világából. Néhány korty energiaital a táplálékuk, gyakorlatilag megszűnnek a külvilág számára. Félrevisz, ha ezt mind a képernyőnek tulajdonítjuk. 

– Jaj, ne már, hogy a képernyő előtt kuporgó, semmirekellő alakokat a történelem legnagyobbjaihoz hasonlítsuk!
– Be kell tiltani az ilyen cikkeket, amikkel még bátorítják is őket a léhaságra!
– Ez olyan, mintha drogot, piát, cigit osztogatnának a gyerekeknek!

Mi csak azt állítjuk, legalább hétmillió éves a program, ami a kisgyermek csodálatát, feltétlen elfogadását váltja ki a nagyobbakban.

Mi csak azt állítjuk, éppen hétmillió éves a program, ami a női keblek láttán érdeklődést, izgalmat kelt a nemzőképes férfiakban.

Mi csak azt állítjuk, hatvan millió éves a program, ami egy oxitocin nevű ingerületátvivő anyagot a kötődés, a bizalom, az odaadás hormonjává tesz.

Mi csak azt állítjuk, megjelentek olyan számítógépes programok, amelyek a fiatal fiúkból előhozzák a vadászt, a harcost. 

Mi csak azt kérjük, szeressük ezeket a suhancokat. Keressük hozzájuk az utat, tárjunk fel számukra olyan alternatívákat, amik megengedik, hogy hősök maradhassanak.

Függőség?

A kisfiú hat hónapos. Amikor sikerül behoznia az „Alza pont húúú” trillát, boldogan kacag.

A képet a büszke nagypapától kaptuk, akit némelyek az unoka megrontójaként átkoznak. A közvélemény is fel van háborodva, hú, meg hű, ez több a soknál! A szakértők elnevezik a dolgot, betűkkel jelölik, mint például z, vagy címkézik, mint boomer, számozzák, mint 68-as.

Pszichológiailag mindez hárítás. Ha meg akarnánk látni a lényeget, fel kellene tárni, mi az a viselkedésminta, amit átvesz, reakcióként hoz a következő generáció. Ehhez azonban igazán senkinek sincs kedve, mert fél, bűnösnek ítéltetik, hiszen ki mástól jönne a viselkedésminta, mint az idősebbektől.

Ez igaz is, csakhogy a korkülönbség 7 millió év.

A rendszerszemléletű evolúciós pszichológia új képet tár elénk. Az online játékba keveredő fiúcskákat ugyanazok a veleszületett viselkedésmódok irányítja, mint komoly édesapjukat és ősapáikat: gondoskodás a hordáról, a biztonság, a jövőkép megteremtése.

Ha egy meglett férfi vállalkozó házat épít, mérnökökkel, mesterekkel és kutyás biztonsági őrökkel működik együtt, azt mondjuk, felelős férfiként viszi tovább a kifullasztásos vadászat évmilliós örökségét. Ha egy futballcsapat kapitánya, ugyanezért csodáljuk.

Amikor egy fiúcskát megtalál egy online játék, amiben csapatot szed össze, fegyvereket, kincseket, harci tudást szerez, ugyanabba a veleszületett viselkedésmódba ojtanak új mintákat a játék megalkotói. Azt érik el a gyereknél, legyen részese a falkának, küzdjön társaival a megélhetésért, a túlélésért, a fennmaradásért.

A játékba merülő fiúcska pedig folyamatos megerősítést kap édesapától, sőt, édesanyától is. Édesapa nem is titkolja, a legfontosabb számára a vállalkozás. Azt már nem nagyon tudja megfogalmazni, hogy valójában így fejeződik ki nála az ősi családfői viselkedésminta. Ha részes arató lenne száz évvel ezelőtt, ugyanarra a veleszületett viselkedésmódra épülne az aratóbandában való jelenléte. És a napon keményen dolgozó emberről éppúgy patakokban ömlik a veríték, mint az infraszauna úri közönségéről.

Korunk kulturális narratívájában édesanya már nem marokszedő vagy gyűjtögető. Nem is titkolja, mennyire elégedetlen a munkafüggőséggel, ami szülőtársát távol tartja. Azt a szándékot tulajdonítja neki, hogy menekül a családjától. Ugyanebben a keretben kezeli a játék által beszippantott fiúcskát is.

A spirál következő szintjén eszkalálódik a helyzet:
– Vedd észre, hogy a gyerek függő! – kiált segítségért a feleség.
– Elveszem tőle a gépet – igyekszik eleget tenni a férj a családfő iránti elvárásnak.
– Remélem, legalább ezt az egy dolgot képes vagy megoldani! – ragadja meg anyai jogán az utolsó szót a feleség.

Mielőtt a megoldásra térnénk, fontos kiemelni: férfiról, fiúról van szó. Ha ugyanis egész generációról értekezünk, reménytelenül elmossuk a lényeget. A lányok és a nők teljesen más veleszületett viselkedésmódok által teremtett helyzetekkel küzdenek meg.

Itt és most a családfő viselkedésminta esetében kifejezetten a férfi veleszületett tulajdonságáról van szó. Nagy hiba, ha emiatt bűntudatot keltünk. Olyan ez, mintha valakit hibáztatnánk egy tulajdonság genetikai kifejeződéséért, például mert kopaszodik a feje búbján, vagy eláll a kisujja…

Mindkét példában jelentős szerepe van a szándéktulajdonításnak is. Az elkötelezett vállalkozó vagy a képernyő előtt lelkesen küzdő gyerek könnyen kerül olyan fénybe, hogy hanyagolja társas kötelezettségeit, a gondoskodást szeretteiről, az érintést és a meghitt kapcsolódást. Ez egyértelműen korunk narratívája. Képzeljük csak el az asszonyt, aki az aratóbandában panaszkodik férjére, hogy egész napos kaszálásba menekül családi feladatai elől.

Mindennek ellenére van megoldás. Csak vegyük figyelembe: veleszületett viselkedésmódról van szó, mindenképpen számolni kell vele. Olyan körülményeket kell tehát teremteni, amelyek kielégítik ezt az ösztönt, csak éppen az adott helyzetben elfogadhatóbb módon.

Eredménnyel kecsegtet a kívülről nézve játékfüggő kisfiú virtuális világát valóságossal behelyettesíteni. Például valódi csapattal, amely kifulladásig, keményen küzd a másik csapattal, eredményeket halmoz, bajnoksági pozíciókat ér el.

A csapatsportok melletti kiállás most abban segíthet, hogy kivergődjünk egy evolúciós zsákutcából. Ne azt nézzük tehát, mi az eszköz, hanem azt figyeljük, mennyire hatékony.

E szemlélet birtokában már könnyebb tovább lépni. Példát azért nem hozunk, mert feleleges vitát kelthet maga a szerveződés. Ennek pedig az a fő oka, amivel kezdtük: a bűntudat és a hárítás. Ezek bélyegzik meg a valós gyermek- és felnőtt csapatokat, ezek lehetetlenítik el a valós közösségeket, ezek szorítják vissza a fiúkat névtelen virtuális világokba.